Familieveiledning

Familieveiledning

Atlas kompetanse gir bistand til familier med svake språkkunnskaper eller kort botid i Norge, på oppdrag fra barneverntjenesten. Vi veileder foreldre med fokus på forebygging og på å styrke dem i foreldrerollen. Metodikken vi bruker avhenger av hjelpebehovet til den enkelte familien. Våre konsulenter snakker norsk, engelsk og somali slik at foreldrene kan kommunisere på eget morsmål.

53.400 barn og unge
fikk tiltak fra barneverntjenesten i løpet av 2015

Vi tilbyr følgende hjelpetiltak:

  • – Familieråd
  • – Tilsynsoppdrag
  • – Foreldreveiledning
  • – ICDP- foreldreveiledning
  • – Kartlegging av omsorgssituasjon

Atlas Kompetanse vil tilby hjelpetiltak på flere språk i løpet av 2017.