Om oss

Atlas Kompetanse er en ideell bedrift med tre ansatte og fem konsulenter. Vi startet opp i 2014 og samarbeider med skoler og kommuner i hele landet. Vi jobber innen to fagområder; skole- hjem samarbeid og familieveiledning.

Atlas Kompetanse ble grunnlagt i 2014 av Firdawsa Ahmed og Saad Yusuf Hashi som begge har mange års erfaring fra integreringsfeltet, både fra det offentlige og fra ideelle organisasjoner.

Atlas Kompetanse ble startet på bakgrunn av behovene vi har sett i arbeidet med nyankomne familier. Foreldrene vi møter ønsker å følge opp sine barn best mulig, men har ikke god nok informasjon til å gjennomføre dette. Misforståelser og dårlig kommunikasjon kompliserer situasjoner unødvendig. Atlas Kompetanse ønsker å forebygge dette ved å bedre dialogen og styrke foreldrenes forståelse av systemet slik at de kan ta velinformerte valg for sine barn. Våre konsulenter har flerkulturell kompetanse og snakker samme språk som foreldrene, i tillegg til faglig bakgrunn som lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og samfunnsvitere. Vårt mål er å forhindre utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Vårt team

Firdawsa Ahmed

Firdawsa Ahmed

Firdawsa Ahmed er utdannet sosionom med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har mange års erfaring fra sosialt arbeid og integreringsfeltet. Hun har jobbet innen skolesektoren, sosialsektoren og i organisasjonslivet.

Saad Hashi

Saad Hashi er utdannet med bachelor i sosialantropologi og har tolkeutdanning fra HIOA. Han har jobbet i integreringsfeltet i mange år, sist som prosjektutvikler i Oslo kommune.

Saad Hashi
Silje Rezende

Silje Rezende

Silje Rezende er utdannet med bachelor i samfunnsgeografi. Hun har mange års erfaring fra frivillig sektor, har jobbet med integreringsarbeid i kommunen og har bodd, jobbet og studert flere år i utlandet.

Årets Game Changer 2015

Atlas Kompetanse ble kåret til Årest Game Changer 2015 av Reach for Change, med vårt skole- hjem-kurs Les mer