Samarbeidspartnere

Tusen takk til våre samarbeidspartnere som hjelper oss fremover og investerer i fremtiden. På ulike måter har våre samarbeidspartnere bidratt med tilskudd og kompetanse og eget nettverk.

Sagt om Atlas Kompetanse:

«Jeg har samarbeidet med Atlas Kompetanse i flere saker som angår minoritetsfamilier og skoler. Firdawsa og Saad har utvist et imponerende høyt faglig nivå i møte med sårbare familier og ulike faggrupper i det offentlige.»

– Rosanna Sevan, Lavterskel familiehjelp Bydel Nordstrand

«Samarbeidet med Atlas Kompetanse bidro til tettere samarbeid mellom skolen og hjemmet. Det fremmet en god kommunikasjon og felles forståelse med foreldre. Tema som ble tatt opp var belysende og styrket foreldrenes og elevenes forståelse av det norske skolesystemet.»

-Omar Drammeh, Minoritetsrådgiver, Kuben VGS