Skole og hjem

Atlas skole

Brobygger samarbeid mellom skole – hjem og barnehage- hjem

 Er det noen foreldre som sjelden kommer på møter og arrangementer? Kjenner alle foreldrene til den norske skolen eller barnehagen, og vet de hva dere forventer av dem? Forskning viser at foreldreinvolvering gjør en stor forskjell for barnas faglige og sosiale utvikling.

Vi i Atlas kompetanse vil jobbe for å minske frafallet i videregående skole og mener nøkkelen ligger i forebygging og tidlig innsats. Allerede i førskolealderen. Vi har jobbet med flerkulturelle familier i mange år og erfart at det kan være vanskelig å forstå hvordan den norske skolen fungerer og hva skole-hjem samarbeid er. Foreldrene trenger grunnleggende informasjon om skolens struktur, lærerens rolle, elevenes ansvar og forventningene til foreldrene. Samtidig ønsker vi å styrke foreldrene i deres rolle ved å anerkjenne deres ressurser og bygge bro mellom deres erfaringer og dagens barnehage og skole. Vårt mål er å inspirere foreldre til å ta en aktiv rolle i barnas barnehage- og skolehverdag!


Individuell veiledning av foreldre:

Atlas Kompetanse tilbyr individuell veiledning til foreldre som ønske å sette gode rammer for barnets skolehverdag. Ansatt fra Atlas kommer på hjemmebesøk og vil gjennom samtaler med barn og foreldre lage gode rammer for oppfølging av barnet. Læring har en viktig funksjon i samarbeidet mellom skole og hjemmet. Foreldrene som omsorgsgivere har et særlig ansvar for at leksene blir gjort. Vi gjennomfører gjennom å praktisere kunnskapen vi veileder foreldrene på, og bruker modellering som metode. I arbeidet vil vi gjøre foreldrene godt kjent med skolens kompetansemål, samt forventninger som stilles til foreldre.

Tema og antall timer: Antall timer avtales nærmere i hver enkelt sak.

 • – Samarbeide om leksenes omfang og innhold og organisering
 • – Veilede familiene på å etablere gode rutiner for skolearbeid og leksehjelp
 • – Veilede foreldrene på bruk av digital plattform i samarbeidet med skolen
 • – Bistå familien til å bruke familie og nettverk ved behov

Foreldrekurs:

I Norge er informasjon om samarbeid mellom skole- hjem skriftlig og gjerne oversatt skriftlig til ulike språk. Atlas Kompetanse ønsker å gå enda lengre i å treffe denne målgruppens behov, og vil derfor bruke andre metodiske verktøy på kurset, fordi vi vet at skriftlig informasjon er en barriere for enkelte foreldre.

Våre kurs gir foreldre generell informasjon om skolesystemet og skole-hjem samarbeid og konkrete verktøy de kan bruke for å støtte sine barn i skolehverdagen og kommunisere med skolen og lærerne. Vi bruker dialog og visuell kommunikasjon som metode og vi har en humoristisk og praktisk tilnærming til emnet. Gjennom spørsmål, samtaler og oppgaver får foreldre også mulighet til å utveksle sine synspunkter og erfaringer. Vi tilpasser kursene til foreldregruppen og den enkelte skolens utfordringer

Våre digitale foreldrekurs vil ha samme innhold som foreldrekursene vi holder fysisk. Skolene kan melde på enkelt familier da kurset vil inviterer foreldre fra ulike skoler. Vi vil samle foreldre i samme språkgruppe og gjennomføre kurs på ulike språk. Vi har også kurs som går på enkel norsk. Kurset gjennomføres over fire kvelder, med en varighet på 2 timer per gang.

Tema:

 • – Kunnskap om den demokratiske skolen og skolesystemet i Norge
 • – Generell kunnskap om samarbeid mellom skole- hjem og viktigheten av samarbeidet
 • – Med et ben i hvert land – tokulturell oppdragelse
 • – Transnasjonal oppvekst og skolegang i hjemlandet
 • – Digitale plattformer og kommunikasjon med skolen
 • – Mobbing, sosiale medier og nettvett
 • – Fritid, ferie og venner

Undervisning på høyere utdanning:

Å være student ved høyskoler og universitet er første skritt mot arbeidslivet. Atlas Kompetanse ønsker at studentene skal ha nok kunnskap om minoritetsfamilier og samarbeid mellom skole/barnehage og hjem, dermed øke deres kulturelle kompetanse.  Det er mange ulike fagpersoner som jobber i oppvekstsektoren. Vi tilbyr derfor en rekke forelesninger knyttet til undervisning for økt kulturell kompetanse, og skreddersyr innhold og varighet ut ifra oppdragsgivers behov.

Tema:

 • – Samarbeid mellom skole og flerkulturelle foreldre
 • – Samarbeid mellom barnehage og flerkulturelle foreldre
 • – Å komme til Norge som flyktningfamilie
 • – Interkulturell kommunikasjon
 • – Møte med elever med flyktningbakgrunn

Fagmøter for lærere, barnehagepedagoger og andre ansatte i oppvekstsektoren:

Det flerkulturelle klasserommet eller barnehagen kan være berikende og utfordrende. Mange kan ansatte streve med å etablere en god relasjon til flerkulturelle foreldre hvor felles språk og forståelse av skolesystem manglerDette kan bli en barriere i samarbeidet og føre til misforståelser og lite kommunikasjon. Med mye humor gir Atlas Kompetanse nye perspektiver samt konkrete tips og verktøy for å skape dialog og et godt grunnlag for samarbeid mellom skole eller barnehage og hjem. Vi tilpasser innhold og varighet ut ifra oppdragsgivers behov.

Tema:

 • – Samarbeid mellom skole og flerkulturelle foreldre
 • – Samarbeid mellom barnehage og flerkulturelle foreldre
 • – Å komme til Norge som flyktningfamilie
 • – Møte med elever med flyktningbakgrunn
 • – Interkulturell kommunikasjon
Vi holder også fagmøter for personalgrupper i barnehagen. Ta kontakt for mer informasjon!