Fagseminar for lærere, barnehagepedagoger og andre ansatte i oppvekstsektoren:

Lærere

INNHOLD

90 minutters- eller halvdagsseminar (Fysisk /digitalt)

TEMA

- Interkulturell kommunikasjon
- Samarbeid mellom lærere og foreldre med kort botid i Norge
- Å flytte eller flykte til Norge
- Mangfold i skolen

Det flerkulturelle klasserommet eller barnehagen kan være berikende og utfordrende. Mange kan ansatte streve med å etablere en god relasjon til flerkulturelle foreldre hvor felles språk og forståelse av skolesystem mangler. Dette kan bli en barriere i samarbeidet og føre til misforståelser og lite kommunikasjon.

Med mye humor gir Atlas Kompetanse nye perspektiver samt konkrete tips og verktøy for å skape dialog og et godt grunnlag for samarbeid mellom skole eller barnehage og hjem.