Skole-hjem kurs for foreldre

Far med to barn

INNHOLD

Innhold: 2 timer/tema

TEMA

- Hva, hvordan og hvorfor om samarbeid mellom skole og hjem
- Praktisk informasjon om samarbeid og viktigheten av det
- Digitale plattformer og kommunikasjon med skolen

- Den demokratiske skolen og skolens mandat
- Kunnskap om skolesystemet i Norge
- Sosialt og faglig mandat

- Med et ben i hvert land – tokulturell oppdragelse
- Migrasjon, identitet og nye roller
- Krysspress og forventninger

- Etter skoletid
- Tips og verktøy til oppfølging av skolearbeid
- Mobbing, sosiale medier og nettvett
- Fritidsaktiviteter, ferie og venner

Kommunikasjon mellom skole og hjem i Norge er i stor grad skriftlig og i økende grad digital. For foreldre med svake norskkunnskaper blir informasjon lite tilgjengelig og dialogen og samarbeid betydelig svekket. Atlas Kompetanse ønsker å treffe denne målgruppens behov bedre, og vi bruker andre metodiske verktøy i våre foreldrekurs.

Våre kurs gir foreldre generell informasjon om skolesystemet og skole-hjem samarbeid og konkrete verktøy de kan bruke for å støtte sine barn i skolehverdagen og kommunisere med skolen og lærerne. Vi bruker dialog og visuell kommunikasjon som metode og vi har en humoristisk og praktisk tilnærming til emnet. Gjennom spørsmål, samtaler og oppgaver får foreldre også mulighet til å utveksle sine synspunkter og erfaringer. Vi tilpasser kursene til foreldregruppen og den enkelte skolens utfordringer. Vi holder foreldrekurs med oppmøte på skolen eller digitalt. I våre digitale kurs åpner vi for foreldre fra hele landet med felles morsmål.

Skoler og barnehager kan bestille enkelt tema, kombinere utvalgte tema eller hele kursrekken