Forelesninger ved høyskoler og universitet:

Studenter

INNHOLD

2 timer/ tema

TEMA

- Interkulturell kommunikasjon og kultursensitivitet
- Samarbeid mellom lærere og foreldre med kort botid i Norge
- Migrasjon og mangfold i skole og barnehage
- Migrasjon og skolebakgrunn

Å være student ved høyskoler og universitet er første skritt mot arbeidslivet og for mange vil det innebære arbeid med barn og unge med en annen bakgrunn enn dem selv. Atlas Kompetanse ønsker at studentene skal ha god kunnskap om minoritetsfamilier og verktøy for å skape gode samarbeid mellom skole/barnehage og hjem.

Det er mange ulike fagpersoner som jobber i oppvekstsektoren. Vi tilbyr derfor en rekke forelesninger knyttet til undervisning for økt kulturell kompetanse, og tilpasser innhold og varighet ut ifra oppdragsgivers behov.