Livsmestringskurs del 2

INNHOLD

15 timer ( fysisk/digitalt), Kr 3 400,- pr deltaker

TEMA

- Meg i kontekst
- Valg og tilfeldigheter
- Tilpasning og motstand
- Muligheter og begrensninger
- Endring og stabilitet

Karrierekompetanse:
Dette temaområdet har som mål å bidra til at deltakerne styrker sin karrierekompetanse, slik at de får bedre forutsetninger for å håndtere karrieren sin både her og nå og i et livslangt perspektiv. Det er et mål at deltakerne

- blir mer bevisst egne kunnskaper, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier
- får økt kunnskap om og kan vurdere muligheter og begrensninger som gjelder utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
- kan ta mer informerte og reflekterte valg knyttet til utdanning og arbeid
- ser og forstår hvilke tilpasninger ulike situasjoner krever
- blir bedre i stand til å håndtere overgangen fra flyktning til elev/student/arbeidstaker