Skole og hjem

Skole – hjem samarbeid

Har din skole barn med kort botid i Norge? Er det noen foreldre som sjelden kommer på møter og arrangementer på skolen? Kjenner alle foreldrene det norske skolesystemet og vet de hva skolene forventer av dem?

Forskning viser at foreldreinvolvering i grunnskolen gjør en stor forskjell for barnas faglige og sosiale utvikling.

Vi i Atlas kompetanse vil jobbe for å minske frafallet i videregående skole og mener nøkkelen ligger i forebygging og tidlig innsats. Vi har jobbet med flyktningfamilier i mange år og erfart at det er vanskelig å forstå hvordan den norske skolen fungerer og hva skole-hjem samarbeid er. Foreldrene trenger grunnleggende informasjon om skolens struktur, lærerens rolle, elevenes ansvar og forventningene til foreldrene. Samtidig ønsker vi å styrke foreldrene i deres rolle ved å anerkjenne deres ressurser og bygge bro mellom deres erfaringer og dagens skole. Vårt mål er å inspirere foreldre til å ta en aktiv rolle i barnas skolehverdag!

Våre kurs gir foreldre generell informasjon om skolesystemet og skole-hjem samarbeid og konkrete verktøy de kan bruke for å støtte sine barn i skolehverdagen og kommunisere med skolen og lærerne. Vi bruker dialog og visuell kommunikasjon som metode og vi har en humoristisk og praktisk tilnærming til emnet. Gjennom spørsmål, samtaler og oppgaver får foreldre også mulighet til å utveksle sine synspunkter og erfaringer. Vi tilpasser kursene til foreldregruppen og den enkelte skolens utfordringer.

Vi holder kurs på norsk, engelsk, arabisk, somali og tigrinja. Vi tilbyr kurs til grunnskoler, videregående og voksenopplæring og samarbeider med enkeltskoler, bydeler og kommuner.

Ta kontakt for mer informasjon

Nesten 3 av 4 fullfører videregående i løpet av fem år, 6 av 10 fullfører på normert tid!