ICDP Foreldreveiledning - gruppe

mor og sønn

INNHOLD

12 ganger/ 2 timer (Fysisk/digitalt), 10 ganger/ 2,5 timer (Fysisk/digitalt), Kr 5 250,- pr deltaker. NYHET! Nå tilbyr vi kortere kursløp på 8 samlinger på ukrainsk. Kr. 3 890 pr deltaker.

TEMA

8 tema for godt samspill

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo på 90-tallet.

ICDPs målgruppe er alle foreldre og profesjonelle omsorgsgivere – med norsk bakgrunn, annen kulturell bakgrunn eller er ny i Norge. Programmet er lett tilgjengelig, men grundig faglig forankret. ICDPs filosofi er at den beste måten å støtte et barn på, er å trygge og bevisstgjøre barnets omsorgspersoner. De tre dialogene og åtte tema for godt samspill er enkle hjelpemidler for bevisstgjøring.

Vi i Atlas Kompetanse holder ICDP kurs ( International Child Development Program) for foreldre med kort botid i Norge som går i introduksjonsprogrammet. Kurset holdes fysisk eller digitalt, og er dermed også en møteplass for familier fra hele landet som kan lære, diskutere og reflektere sammen på eget språk og med lignende bakgrunn. Kurset tilpasses også til den fasen deltakere har kommet i forhold til botid.

Å lære og å uttrykke seg på morsmål sammen med andre foreldre som snakker samme språk og har lignende erfaring er effektivt og gir et ekstra godt utbytte. Det øker engasjementet i gruppen og gjør at de kan dele erfaringer, reflektere sammen og hjelpe hverandre videre i det nye landet.

Atlas Kompetanse tilbyr ICDP på følgende språk: arabisk, tyrkisk, albansk, spansk, dari, engelsk, ukrainsk, kirundi, kinyarwanda, fransk, norsk, pashto, urdu, somali, russisk, og tigrinja.

Påmelding: