Atlas Kompetanse

Om oss

Atlas Kompetanse er en ideell bedrift som arbeider for å forebygge utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn. Vi har utviklet en kultursensitiv tilnærming for å formidle informasjon og veilede innen endringsarbeid. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å skape tillit og bygge relasjoner, slik at vi raskere kommer i posisjon.

Våre team har høy spisskompetanse på familier med minoritetsbakgrunn. Våre ansatte har minst 3-årig grunnutdanning, og de fleste har en videreutdanning eller mastergrad. Vi snakker til sammen 15 språk, har en unik flerkulturell kompetanse og lang erfaring med familiearbeid.

Vårt arbeid har flere ganger blitt anerkjent. I 2015 ble vi kåret til Årets Game Changer av Reach for Change Norge. I 2018 ble vi nominert til Årets Sosiale Entreprenør av Ferd Sosiale Entreprenører.

Atlas Kompetanse har rammeavtale med flere kommuner. Vi holder til i Oslo og vi leverer tjenester primært til kommuner og bydeler i Viken og Oslo. Enkelte ganger reiser vi også ut for å bistå andre kommuner i det langstrakte landet. Vi tilbyr også digital veiledning.

Vårt verdigrunnlag skal gjelde uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, alder og kjønn.

Foto: Claudio Castello

VISJON: Alle barn og unge får oppfølgingen de trenger for å delta og lykkes i det norske samfunnet.

MISJON: Atlas Kompetanse skal utvikle fleksible og innovative tjenester for å styrke foreldres forståelse av det norske systemet slik at de kan ta velinformerte valg for sine barn.
Ungdommer

Våre verdier:

INNOVASJON: I vårt arbeid med familien vil vi være innovative i vår tilnærming til familien. Vi vil finne løsninger og bruke verktøy som er tilpasset hver enkelt familie for å endre oppvekstforholdene til det beste for barn og ungdom.

KOMPETANSE: Vi vil ha et mangfoldperspektiv i arbeidet og være kultursensitive i møte med familien. Vi skal anerkjenne barn og familier vi jobber med. Vi skal ha en holdning hvor vi møter barn og deres familier der de er i livet, og vise forståelse for deres livssituasjon.

ÅPENHET: Vi skal lytte til deres opplevelser, synliggjøre og verdsette barna og foreldrenes meninger, samt være åpen om våre vurderinger i arbeidet.

TILLIT: Vi skal ha et ressursfokus, hvor vi skal utløse de menneskelige ressursene og løfte de frem, slik at familien klarer å finne egne løsninger.

Les om hvordan vi måler effekt her