Om oss

Atlas Kompetanse er en ideell bedrift som arbeider med å forebygge utenforskap blant barn og unge. Vi leverer hjelpetiltak til kommunens barnevern- og flyktningetjenester. Vi tilbyr fleksible hjelpetiltak som er tilpasset familiene vi veileder.

Vi er et team med høy spisskompetanse på familier med minoritetsbakgrunn. Våre ansatte har minst 3-årig grunnutdanning, hvor de fleste har en videreutdanning eller mastergrad. Vi snakker til sammen 15 språk, har en unik flerkulturell kompetanse og lang erfaring med familiearbeid. Vi har en helhetlig tilnærming i arbeidet. Vi har fokus på sosioøkonomiske forhold, minoritetsperspektivet, i tillegg til barnevernfaglig fokus – for å endre oppvekstforholdene til barna.  Vi jobber tverrfaglig og samarbeider med mange ulike instanser rund familien. Det anser vi som viktig for å få til en helhetlig tilnærming.

Atlas Kompetanse har rammeavtale på hjemmebaserte tiltak med flere kommuner. Vi holder til i Oslo og vi leverer tjenester primært til kommuner og bydeler i Viken og Oslo. Enkelte ganger reiser vi også ut for å bistå andre kommuner i det langstrakte landet.

Vårt arbeid har flere ganger blitt anerkjent. I 2015 ble vi kåret til Årets Game Changer av Reach for Change Norge. I 2018 ble vi nominert til Årets Sosiale Entreprenør av Ferd Sosiale Entreprenører.

I tillegg holder vi kurs om samarbeid mellom skole og hjem på Østlandet. Les mer her

Våre verdier:                                                   

Innovasjon: I vårt arbeid med familien vil vi være innovative i vår tilnærming til familien. Vi vil finne løsninger og bruke verktøy som er tilpasset hver enkelt familie for å endre oppvekstforholdene til det beste for barn og ungdom.

Kompetanse: Vi vil ha et mangfoldperspektiv i arbeidet og være kultursensitive i møte med familien. Vi skal anerkjenne barn og familier vi jobber med. Vi skal ha en holdning hvor vi møter barn og deres familier der de er i livet, og vise forståelse for deres livssituasjon.

Åpenhet: Vi skal lytte til deres opplevelser, synliggjøre og verdsette barna og foreldrenes meninger, samt være åpen om våre vurderinger i arbeidet.

Tillit: Vi skal ha et ressursfokus, hvor vi skal utløse de menneskelige ressursene og løfte de frem, slik at familien klarer å finne egne løsninger.

 

Vårt verdigrunnlag skal gjelde uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, alder og kjønn.