Om oss

Atlas Kompetanse forebygger utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn. Våre konsulenter har flerkulturell kompetanse og snakker samme språk som foreldrene, i tillegg til faglig bakgrunn som lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og samfunnsvitere.

I Atlas Kompetanse er følgende verdier nedfelt: Vi skal ha respekt for det enkelte barn, deres familie og våre samarbeidspartnere. Vi skal ha en holdning hvor vi møter barn og deres familier der de er i livet og ha forståelse for deres livssituasjon. Vi skal ha et ressursfokus, hvor vi skal utløse de menneskelige ressursene og løfte de frem. Brukermedvirkning er essensielt i endringsarbeidet. Vi skal lytte til deres opplevelser, synliggjøre og verdsette barna og foreldrenes meninger. Vårt verdigrunnlag skal gjelde uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, alder og kjønn.

Atlas Kompetanse ble startet på bakgrunn av behovene vi har sett i arbeidet med nyankomne familier. Foreldrene vi møter ønsker å følge opp sine barn best mulig, men har ikke god nok informasjon til å gjennomføre dette. Misforståelser og dårlig kommunikasjon kompliserer situasjoner unødvendig. Atlas Kompetanse ønsker å forebygge dette ved å bedre dialogen og styrke foreldrenes forståelse av systemet slik at de kan ta velinformerte valg for sine barn. Vårt mål er å forhindre utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Årets Game Changer 2015

Atlas Kompetanse ble kåret til Årest Game Changer 2015 av Reach for Change, med vårt skole- hjem-kurs Les mer