Introduksjonsprogrammet

Atlas Kompetanse tilbyr kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet. Vi har jobbet med flyktninger og nybosatte i en årrekke og har erfaring med undervisning, karriereveiledning og mer samt individuell veiledning.

Kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet

Atlas Kompetanse har en kultursensitiv tilnærming i alle tjenester. Våre kurs består av undervisning, diskusjoner og erfaringsutveksling. Vi bruker mye bilder og legger til rette for at alle deltakere, uavhengig av utdanningsnivå, skal ha utbytte av kurset. 
Språk og norskkunnskaper kan være en barriere for læring og vi holder derfor kurs på deltakernes morsmål, eller en enkel, tilrettelagt norsk. Alle våre kurs kan holdes fysisk eller digitalt.

Les om våre kurs i introduksjonsprogrammet her

Bosetting av flyktningfamilier

Atlas Kompetanse tilbyr flyktningetjenesten bistand med å bosette familier. Dette er et fleksibelt tiltak som kan tilpasses både kommunens og flyktningfamilienes behov. Vi jobber i tett samarbeid med flyktningetjenesten i kommunen og utfyller deres tilbud. Atlas Kompetanse tilbyr oppfølging også på kveldstid og helg.

Vi bistår flyktningetjenesten med praktisk oppfølging og veiledning av familiene. I Atlas Kompetanse har vi spisskompetanse på kultur og migrasjon. Våre ansatte har inngående kulturell forståelse. Vi tilstreber at minst en ansatt i hvert team skal snakke familiens første språk. Det bidrar til en raskere og bedre bosetting, forståelse, mestring og integrering, og ikke minst felles forståelse og gjensidig støtte innad i familien, som igjen virker forebyggende for tiden videre i Norge.

Vi skreddersyr tiltak etter behov. Ta kontakt for en prat om hvilke behov dere har, og hva vi kan tilby.