Atlas Kompetanse er en ideell bedrift som ble grunnlagt i 2014. Vi tilbyr kultursensitiv veiledning og kurs til kommunens barnevern- og flyktningetjenester, skoler og barnehager.

Vårt mål er å forebygge utenforskap blant barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Alle ansatte har spisskompetanse innen arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn, i tillegg til å ha solid barnevern, sosialfaglig eller pedagogisk kompetanse.

VÅRE TJENESTER

VÅRE KURS

AKTUELT

Ledige oppdrag: Er du ICDP- veileder og har erfaring med å holde kurs? Fra januar 2024 vil vi ha behov for flere ICDP- veiledere.

TA KONTAKT!