Video- og telefonveiledning

Atlas Kompetanse tilbyr fleksible hjelpetiltak på ulike språk til kommunens barnevern- og flyktningetjenester.

Telefonveiledning

Familieveiledning

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, annet ledd og § 4-16. Alle våre ansatte har spisskompetanse på å jobbe med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Vi tilbyr hjelpetiltak på følgende språk: norsk-  kinyarwanda- somali-serbisk-arabisk- mandarin-fransk-lingala- portugisk- farsi-dari -engelsk – kirundi- bosnisk og kroatisk  Les mer

 

Telefon- og videoveiledning

Skole- hjem samarbeid

Har din skole barn med kort botid i Norge? Er det noen foreldre som sjelden kommer på møter og arrangementer på skolen? Kjenner alle foreldre det norske skolesystemet og  vet hva skolene forventer av de? Les mer 

 

Sagt om Atlas Kompetanse

Les mer her