Skole/hjem samarbeid

Hjem

Skole – hjem

Har din skole barn med kort botid i Norge? Er det noen foreldre som sjelden kommer på møter og arrangementer på skolen? Kjenner alle foreldrene det norske skolesystemet og vet de hva skolene forventer av dem? Les mer

Familieveiledning

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, annet ledd og § 4-16. Alle våre ansatte har spisskompetanse på å jobbe med barn og familier med minoritetsbakgrunn, i tillegg til å ha solid barnevern- eller sosialfaglig kompetanse. Vi tilbyr hjelpetiltak på flere forskjellige språk. Les mer

Sagt om Atlas Kompetanse

Les mer her