Skole/hjem samarbeid

Hjem

Skole – hjem

Har din skole barn med kort botid i Norge? Er det noen foreldre som sjelden kommer på møter og arrangementer på skolen? Kjenner alle foreldrene det norske skolesystemet og vet de hva skolene forventer av dem? Les mer

Familieveiledning

Atlas kompetanse gir bistand til familier med svake språkkunnskaper eller kort botid i Norge, på oppdrag fra barneverntjenesten. Vi veileder foreldre med fokus på forebygging og på å styrke dem i foreldrerollen. Metodikken vi bruker avhenger av hjelpe-behovet til den enkelte familien. Les mer