Video- og telefonveiledning

Alle barn og unge får oppfølgingen de trenger for å delta og lykkes i det norske samfunnet

Telefonveiledning

Har du sosialfaglig utdanning og snakker flere språk?
Se her!

 

Telefon- og videoveiledning

Familieveiledning

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, annet ledd og § 4-16. Alle våre ansatte har spisskompetanse på å jobbe med barn og familier med minoritetsbakgrunn, i tillegg til å ha solid barnevern- eller sosialfaglig kompetanse. Vi tilbyr hjelpetiltak på flere forskjellige språk. Les mer

Sagt om Atlas Kompetanse

Les mer her