Video- og telefonveiledning

Atlas Kompetanse tilbyr fleksible hjelpetiltak på ulike språk til kommunens barnevern- og flyktningetjenester.

Telefonveiledning

Familieveiledning

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, annet ledd og § 4-16. Alle våre ansatte har spisskompetanse på å jobbe med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Vi tilbyr hjelpetiltak på følgende språk: norsk-  kinyarwanda- somali-serbisk-arabisk- mandarin-fransk-lingala- portugisk- farsi-dari -engelsk – kirundi- bosnisk og kroatisk  Les mer

 

Telefon- og videoveiledning

Atlas- skolen

Kjenner alle foreldrene til den norske skolen eller barnehagen, og vet de hva dere forventer av dem? Forskning viser at foreldreinvolvering gjør en stor forskjell for barnas faglige og sosiale utvikling.

Les mer

 

Sagt om Atlas Kompetanse

Les mer her