Video- og telefonveiledning

Atlas Kompetanse tilbyr kultursensitiv veiledning og kurs til skoler, barnehager, barnevern- og flyktningetjenester.

Telefonveiledning

Familieveiledning

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, annet ledd og § 4-16. Alle våre ansatte har spisskompetanse på å jobbe med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Vi tilbyr hjelpetiltak på følgende språk: norsk-  kinyarwanda- somali-serbisk-arabisk- mandarin-fransk-lingala- portugisk- farsi-dari -engelsk – kirundi- bosnisk og kroatisk  Les mer

 

Telefon- og videoveiledning

Atlas skole

Kjenner alle foreldrene til den norske skolen eller barnehagen, og vet de hva dere forventer av dem? Forskning viser at foreldreinvolvering gjør en stor forskjell for barnas faglige og sosiale utvikling.

Vi i Atlas kompetanse vil jobbe for å minske frafallet i videregående skole og mener nøkkelen ligger i forebygging og tidlig innsats. Allerede i førskolealderen. Vi har jobbet med flerkulturelle familier i mange år og erfart at det kan være vanskelig å forstå hvordan den norske skolen fungerer og hva skole-hjem samarbeid er. Foreldrene trenger grunnleggende informasjon om skolens struktur, lærerens rolle, elevenes ansvar og forventningene til foreldrene. Samtidig ønsker vi å styrke foreldrene i deres rolle ved å anerkjenne deres ressurser og bygge bro mellom deres erfaringer og dagens barnehage og skole. Vårt mål er å inspirere foreldre til å ta en aktiv rolle i barnas barnehage- og skolehverdag!

Les mer

 

Sagt om Atlas Kompetanse

Les mer her