Video- og telefonveiledning

Alle barn og unge får oppfølgingen de trenger for å delta og lykkes i det norske samfunnet

Telefonveiledning

Familieveiledning

Atlas kompetanse tilbyr hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, annet ledd og § 4-16. Alle våre ansatte har spisskompetanse på å jobbe med barn og familier med minoritetsbakgrunn, i tillegg til å ha solid barnevern- eller sosialfaglig kompetanse. Vi tilbyr hjelpetiltak på flere forskjellige språk. Les mer

 

Telefon- og videoveiledning

Skole- hjem samarbeid

Har din skole barn med kort botid i Norge? Er det noen foreldre som sjelden kommer på møter og arrangementer på skolen? Kjenner alle foreldre det norske skolesystemet og  vet hva skolene forventer av de? Les mer 

 

Sagt om Atlas Kompetanse

Les mer her