Skole og barnehage

Atlas Skole gir kurs og veiledning til foreldre og ansatte i skoler og barnehager og jobber for å forebygge frafall og utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Vi har jobbet med nyankomne flyktninger i en årrekke og ser at barnas utdannelse og fremtid i Norge er høyt prioritert blant foreldrene. Allikevel har frafallet i videregående skole vært noe høyere for denne gruppen og forskning har vist at svake grunnleggende kunnskaper er blant årsakene. I tillegg deltar foreldre med minoritets bakgrunn i mindre grad på foreldremøter, i FAU og andre arenaer for samarbeid mellom skolen og hjem. Atlas Kompetanse ønsker å legge til rette for et bedre og tettere samarbeid mellom barnehage/skole og familier med kort botid i Norge.

Er det noen foreldre som sjelden kommer på møter og arrangementer? Kjenner alle foreldrene til den norske skolen eller barnehagen, og vet de hva dere forventer av dem? Forskning viser at foreldreinvolvering gjør en stor forskjell for barnas faglige og sosiale utvikling.

Vi i Atlas kompetanse vil jobbe for å minske frafallet i videregående skole og mener nøkkelen ligger i forebygging og tidlig innsats. Allerede i førskolealderen. Vi har jobbet med flerkulturelle familier i mange år og erfart at det kan være vanskelig å forstå hvordan den norske skolen fungerer og hva skole-hjem samarbeid er. Foreldrene trenger grunnleggende informasjon om skolens struktur, lærerens rolle, elevenes ansvar og forventningene til foreldrene. Samtidig ønsker vi å styrke foreldrene i deres rolle ved å anerkjenne deres ressurser og bygge bro mellom deres erfaringer og dagens barnehage og skole. Vårt mål er å inspirere foreldre til å ta en aktiv rolle i barnas barnehage- og skolehverdag!

Les mer om våre skole- hjem kurs for foreldre her