Skole- hjem samarbeid

Atlas Kompetanse deltar i prosjektarbeid, holder fagmøter og gir individuell veiledning til familier.

Utdanning spiller en avgjørende rolle for enkeltmenneskets suksess i det norske samfunnet. Dessverre fullfører ikke 1 av 4 elever videregående skole, og dette gjelder spesielt for elever med flyktningbakgrunn (kilde: SSB). I Atlas Kompetanse mener vi at nøkkelen til å redusere frafallet ligger i tidlig innsats.

Gjennom langvarig erfaring med arbeid blant nyankomne flyktninger og innvandrere har Atlas Kompetanse sett at utdannelse er av høy prioritet for mange flerkulturelle familier. Vi har identifisert at samarbeidet mellom skole og hjem, samt foreldreinvolvering, spiller en avgjørende rolle i å støtte barnas sosiale og faglige utvikling. Imidlertid har vi også sett at flerkulturelle foreldre kan oppleve utfordringer med å forstå hva et godt skole-hjem-samarbeid innebærer i Norge, da dette kan variere mellom ulike land.

Dersom skolen din ønsker å starte et prosjekt som fokuserer på samarbeidet mellom skole- hjem og foreldreinvolvering, kan vi tilby vår ekspertise. Vårt tverrfaglige team har ulik utdanningsbakgrunn, og vi snakker flere språk og har kjennskap til ulike skolesystemer.

I Atlas Kompetanse tilpasser vi våre prosjekter etter skolens spesifikke behov.