Livsmestringskurs del 1

Gåtur

INNHOLD

10 timer (fysisk eller digitalt), kr 2 500,- pr deltaker

TEMA

- Fysisk og psykisk helse
- Ny hverdag i Norge
- Retten til å leve et fritt og selvstendig liv

Kurs i livsmestring skal styrke deltagerens motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal bidra til at deltageren kan identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser.

Migrasjonsprosess:
Temaet handler om å forstå egen og andre familiemedlemmers situasjon i den migrasjonsprosessen de befinner seg i, for å bedre kunne håndtere sin nye hverdag i Norge. Dette innebærer å bli bevisst på egne reaksjoner og kunne håndtere disse. Å ha en helse på et nivå som gjør at en fungerer i dagliglivet, både fysisk og psykisk, er for mange en viktig faktor for å kunne ta i bruk egne ressurser.

Fysisk og psykisk helse:
Det å få kunnskap om helsetjenestene i det nye samfunnet kan bidra til å skape trygghet i etableringsfasen. Deltakerne skal lære om helsetjenesten i Norge og i sitt lokalmiljø, og de skal lære hva som kjennetegner en sunn livsstil og et sunt kosthold.

Ny hverdag i Norge:
I et nytt samfunn vil deltakerne møte lover, regler og praksiser som kan være annerledes enn det de er vant til. Det kan være nyttig å reflektere over hvilke faktorer som er med på å forme oss som mennesker, og hva som er med på å forme verdisynet vårt. For å leve et godt liv i et nytt samfunn kan det være nødvendig at deltakerne reflekterer over hvilke verdier de ønsker å ta til seg, samtidig som de er bevisst på hvilke verdier som ikke kan eller skal endres.

Retten til å leve et fritt og selvstendig liv:
Temaet handler om å gi deltakerne kunnskap om retten til å bestemme over eget liv og ta selvstendige valg, også når det gjelder kjønnsuttrykk og samlivsformer. For å forstå og forholde seg til det norske samfunnet, skal deltakerne også få informasjon om ulikheter og likheter mellom kollektivistiske og individualistiske samfunn, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og andre former for vold i nære relasjoner.