Sinnemestringskurs

INNHOLD

10 ganger/ 2 timer ( fysisk og digitale kurs)

TEMA

Individuell sinnemestringskurs etter Brøsetmodellen

Sinnemestring Brøsetmodellen er utarbeidet som et behandlingstilbud ved St. Olavs hospital i Trondheim og rettes mot voksne som opplever at deres sinne er i ferd med, eller allerede ødelegger forholdet til familien. Sinnemestring kan hjelpe voksne som er redd for å ty til vold eller bruker vold. Tilbudet er rettet til alle over 18 år som sliter med sinne og voldsproblematikk ovenfor sine nærmeste. Hjelpen består av at foreldre identifiserer flere typer mønster av sinne og aggresjon, og hvordan dette påvirker familien.

Målet i sinnemestring er å komme frem til gode mestringsstrategier. Behandler og foreldre samarbeider ved hjelp av sinnemodellen som er basert på kognitiv terapi. I terapi er fokuset på mestring og ressurser.

Programmet er veiledende og individuelle tilpasninger bør gjøres. Å regulere følelser, snu negative tankemønstre, gjenkjenne negative automatiske tanker og leveregler og etablere alternative handlingsmåter må øves på. Klienten skal kjenne det meningsfylt å komme til kurset. Ved kriser eller situasjoner som fanger klientens oppmerksomhet, kan det være riktig å legge sinnemestringen helt til side denne timen. Klienten må ha mulighet til utvikling gjennom å øve og jobbe inn alternative strategier.

Ønsker du mer informasjon. Ta kontakt på: familie@atlaskompetanse.no