Å veilede en familie med kort botid i Norge tvinger deg til å se din egen kultur i perspektiv

Flyktningfamiliers hjelpebehov kan være sammensatte. Før det settes inn endringstiltak er det viktig å få tak på hva det er ved familielivet som kan forstås gjennom kultur og hva som kan forklares med andre mer situasjonsbetingede faktorer på grunn av migrasjon.

Les mer her