Gutten møtte opp, men hadde ikke betalt. Trenere holder faktisk halve himmelen oppe

Digital utfordring
For familiene vi har jobbet med er de mest kjente utfordringene relatert til økonomi og kultur. En felles utfordring, som derimot stadig blir tatt opp, er den digitale barrieren. Økt digitalisering og automatisering av samfunnet tar ikke hensyn til dem uten teknologisk kompetanse.

På mange måter motarbeider denne utviklingen visjonen om at idretten skal være tilgjengelig for alle.

Les mer her: