Når man blir en flerkulturell familie

Gutt og spill

Når et barn flytter til et fosterhjem er det svært mange ting som skal følges opp og ivaretas. Vår erfaring er at barnets rettighet til å opprettholde språk, religion og kultur fort kan havne i bakgrunnen, da mange andre ting oppleves som mer prekære å ta tak i. Dessverre kan dette få alvorlige konsekvenser for barnets identitetsutvikling og selvbilde, skriver Anna Carlström og Firdawsa Ahmed i medlemsbladet til Norsk fosterhjemsforening april 2022.

Les mer her